Strona głowna » Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://gbp.zakrzowek.gmina.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 31 lipca 2013 r.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01 czerwca 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis (tekst alternatywny)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku: Ewa Janczarek

 • E-mail: biblioteka@zakrzowek.gmina.pl

 • Telefon: 81 821-50-36

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku:

 • Dostosowanie wejść do budynków: podjazd dla wózków inwalidzkich;
 • Dostosowanie korytarzy: korytarze dostosowane do przejazdu jednego wózka inwalidzkiego jednocześnie;
 • Dostosowanie schodów: Biblioteka wyposażona jest w schodołaz;
 • Dostosowanie wind: nie dotyczy;
 • Dostępność pochylni: nie dotyczy;
 • Dostępność platform: nie dotyczy;
 • Dostępność informacji głosowych: nie ma takiej dostępności;
 • Dostępność pętli indukcyjnych: nie posiadamy pętli indukcyjnych;
 • Dostosowanie parkingów: przed budynkiem jest parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych w niedużej odległości od wejścia;
 • Prawo wstępu z psem asystującym: możliwość wstępu dla osób z psem asystującym;
 • Dostępność tłumacza języka migowego: nie ma dostępu do tłumacza języka migowego;

Filia GBP w Rudniku Drugim:

 • Dostosowanie wejść do budynków: brak;
 • Dostosowanie korytarzy: korytarze dostosowane do przejazdu jednego wózka inwalidzkiego jednocześnie;
 • Dostosowanie schodów: brak schodów;
 • Dostosowanie wind: nie dotyczy;
 • Dostępność pochylni: nie dotyczy;
 • Dostępność platform: nie dotyczy;
 • Dostępność informacji głosowych: nie ma takiej dostępności;
 • Dostępność pętli indukcyjnych: nie posiadamy pętli indukcyjnych;
 • Dostosowanie parkingów: parking ogólnodostępny;
 • Prawo wstępu z psem asystującym: możliwość wstępu dla osób z psem asystującym;
 • Dostępność tłumacza języka migowego: nie ma dostępu do tłumacza języka migowego;

Filia GBP w Studziankach:

 • Dostosowanie wejść do budynków: podjazd dla wózków inwalidzkich;
 • Dostosowanie korytarzy: korytarze dostosowane do przejazdu jednego wózka inwalidzkiego jednocześnie;
 • Dostosowanie schodów: brak;
 • Dostosowanie wind: nie dotyczy;
 • Dostępność pochylni: nie dotyczy;
 • Dostępność platform: nie dotyczy;
 • Dostępność informacji głosowych: nie ma takiej dostępności;
 • Dostępność pętli indukcyjnych: nie posiadamy pętli indukcyjnych;
 • Dostosowanie parkingów: parking ogólnodostępny;
 • Prawo wstępu z psem asystującym: brak możliwość wstępu dla osób z psem asystującym;
 • Dostępność tłumacza języka migowego: nie ma dostępu do tłumacza języka migowego;

Filia GBP w Sulowie:

 • Dostosowanie wejść do budynków: brak;
 • Dostosowanie korytarzy: korytarze dostosowane do przejazdu jednego wózka inwalidzkiego jednocześnie;
 • Dostosowanie schodów: brak;
 • Dostosowanie wind: nie dotyczy;
 • Dostępność pochylni: nie dotyczy;
 • Dostępność platform: nie dotyczy;
 • Dostępność informacji głosowych: nie ma takiej dostępności;
 • Dostępność pętli indukcyjnych: nie posiadamy pętli indukcyjnych;
 • Dostosowanie parkingów: parking ogólnodostępny;
 • Prawo wstępu z psem asystującym: możliwość wstępu dla osób z psem asystującym;
 • Dostępność tłumacza języka migowego: nie ma dostępu do tłumacza języka migowego;

Dodatkowe informacje

W związku z epidemią COVID-19 biblioteka świadczy usługi jedynie przez okienko zdawczo-odbiorcze.

Album o Gminie Zakrzówek

Album Gmina Zakrzówek – w dolinie Bystrzycy

październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Godziny pracy

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zakrzówku
ul. Żeromskiego 24 B
23-213 Zakrzówek
tel/fax: (81) 82-15-036
biblioteka@zakrzowek.gmina.pl
www.gbp.zakrzowek.gmina.pl

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast